The School of Narrative Dance - Brussels

The School of Narrative Dance is een nomadische school die gratis is en een alternatief educatief systeem voorstelt, gebaseerd op emancipatie, inclusie, zelfstudie en medeleven. De multidisciplinaire school focust op verhalen vertellen en biedt een brede waaier aan "ervaringen" en lessen. Die betreffen literatuur, mondelinge geschiedenis, kunstgeschiedenis, ambacht, fotografie, rekenkunde, drama, dans-theater en beeldcultuur en belichten de diversiteit van competenties en talenten die elkeen kan bieden of ontwikkelen.

De School heeft al duizenden mensen betrokken in meer dan 9 landen, waaronder politieke militanten, ambachtslui, ongeletterden, dansers, operazangers, universitairen, werklozen, studenten, huisvrouwen, vakbondsleden, gepensioneerden en leerkrachten. Meestal wordt de hele stad, die de School aandoet, bij de werking betrokken: muziek- en dansacademies openen bijvoorbeeld hun deuren voor repetities, lokale musici componeren muziek voor de verschillende voorstellingen, openbare en privégebouwen stellen ruimtes ter beschikking en traditionele folkdansgroepen, schoolbands, leerkrachten en een groot aantal amateur- en professionele dansers willen verhalenvertelling en dans op een alternatieve manier beleven.

Vanuit de doorgedreven idee van participatie, die fundamenteel is in het werk van Marinella Senatore, kan de slot-performance gezien worden als een publieke actie in de openbare ruimte. Door de implicatie van sociale thema's kan dit een vergankelijk 'monument' worden van mensen en gemeenschappen (herinnering, identiteit, milieu, context) en zelfs nieuwe sociale groepen en nieuwe spontane samenwerkings-dynamieken genereren. Dit leidt tot een bundeling van de rijke creatieve energie van lokale individuen, groepen en verenigingen, en in feite tot een ideale en innovatieve sociale en culturele gemeenschap.