Parliament

  • Tijd:
  • Locatie:
    Carré Tillens
  • Categorie:
    Constructie
  • Deelnemers:
    Zuloark

Het collectief Zuloark werd uitgenodigd om samen te werken met de buurtbewoners en de tuiniers van de moestuinen van de Carré Tillens. Tijdens een atelier zullen deze verschillende mensen samen een gemeenschappelijk denkruimte opstellen. Het Parlement zal feestelijk ingewijd worden op 25 juni, waarbij alle buurtbewoners de mogelijkheid zullen krijgen om hun wensen aangaande de toekomst van de Carré Tillens uit te drukken.