Ludus et labora - Play and work

Het Dudenpark, de hoofdlocatie van het festival, presenteert microarchitectuur ontworpen door het Londense bureau The
Decorators. Tijdens een dag van workshops en object-gebaseerde choreografie zal The Decorators protocollen uitzetten voor
het gebruik van de locatie. Die draaien rond de acht uren van de werkdag, om een ruimte te creëren die collectieve arbeid en
participatie ziet als middel om een tijdelijke gemeenschap in het leven te roepen.